NT Foundation - Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay 
Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay
   

(Bài viết của Trung tâm N-T)

I. Định nghĩa

Là một tập hợp các rối loạn tâm lý có những tính chất chung sau đây:

1. Có những rối loạn hành vi tương đối nhẹ (đối lập rối loạn tâm), sự toàn vẹn nhân cách còn được duy trì, sự tiếp xúc với bên ngoài không bị suy giảm.

 

2. Người bệnh ý thức được tính chất bệnh lý của các rối loạn.

3. Các rối loạn này khả dĩ có thể hiểu được trong khuôn khổ hoạt động tâm lý thông thường, không phải có gì xa lạ xâm nhập vào như là hoang tưởng trong loạn tâm.

4. Các yếu tố tâm lý luôn có vai trò nguồn gốc phát sinh ra chúng.

5. Luôn luôn có mặt trạng thái lo hãi vào lúc này hay lúc khác của sự tiến triển.

II. Đặc điểm các biểu hiện nhiễu tâm trẻ em

1. Trẻ em là một sinh vật đang hình thành, cơ cấu tâm lý đang phát triển, chưa thành thục về nhân cách, vì vậy các tổ chức nhiễu tâm không sâu sắc, chưa ổn định. Những triệu chứng nhiễu tâm mang tính chất nhất thời, đa dạng.

2. Trong quá trình phát triển tâm lý của trẻ, có những biểu hiện nhiễu tâm nhẹ, có thể xem là bình thường vào những lứa tuổi nhất định như ám sợ bóng tối lúc 2 tuổi, sợ súc vật lớn lúc 3 tuổi, sợ các con vật nhỏ lúc 4 hay 5 tuổi, sợ người lạ lúc 8 tháng tuổi, v.v...

3. Nhiều biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em có tiên lượng tốt, tự mất đi, không phải là nguồn gốc của những biểu hiện nhiễu tâm lúc trưởng thành. Tuy nhiên một số biểu hiện nhiễu tâm vừa và nặng còn có ảnh hưởng lâu dài sau này lúc trưởng thành.

4. Trong các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ, cần lưu ý đến các biểu hiện không điển hình, lạ lùng, rất thay đổi, không kèm theo sự sợ hãi. Các biểu hiện như vậy thường có liên quan đến một quá trình loạn tâm nằm phía dưới. Đặc biệt quan tâm đến sự mất giao tiếp với thực tế thường gặp trong loạn tâm.

(Còn tiếp)

 
  Back to top
More...
 • Tìm hiểu lâm sàng và các yếu tố tâm lý trong chứng máy giật cơ (Tic) ở trẻ em
 • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
 • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
 • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
 • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
 • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo và hết)
 • Trẻ em cũng bị trầm cảm
 • các rối nhiễu tâm lý
 • CÁC BIỂU HIỆN NHIỄU TÂM Ở TRẺ EM
 • TRẦM NHƯỢC Ở TRẺ EM
 • RỐI NHIỄU TÂM LÝ SAU 2 NĂM VẮNG MẸ