NT Foundation - Anh hùng Phạm Tuân kể về chuyến bay lịch sử: Mang cờ Tổ quốc bay vào vũ trụ 
E-mail this to a friend.
 
Your friend's E-mail:
Your Name:
Your E-mail:
Message subject: