NT Foundation - 138 người chết vì sóng thần, núi lửa ở Indonesia 
E-mail this to a friend.
 
Your friend's E-mail:
Your Name:
Your E-mail:
Message subject: