NT Foundation - PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI
 
 
Lượt truy cập: 11163909
 
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI
 

          Phương pháp giải quyết vấn đề (problem solving) đã phải trải qua nhiều thử thách, thực nghiệm trong gần suốt một thế kỷ 20 để đến gần đây mới được sử dụng thực sự ở nhiều trường học ở Hoa Kỳ và trở thành một yếu tố chủ đạo trong cải cách giáo dục ở một số nước khác. Đó là một phương pháp dạy và học mới phù hợp với triết lý về khoa học và giáo dục hiện đại, đáp ứng tốt những yêu cầu về giáo dục trong thế kỷ 21. Chúng ta nên tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc để đưa dần yếu tố giải quyết vấn đề vào như là một yếu tố tích cực trong cuộc cải cách giáo dục hiện nay.

 

I.Một tư duy mới cho cải cách giáo dục

Dưới ảnh hưởng của các lý thuyết cổ điển về nhận thức, từ nhiều thế kỷ qua ta vẫn tin rằng các tri thức khoa học là con đường tìm kiếm chân lý, do đó giáo dục chủ yếu là truyền thụ cho người họccác tri thức khoa học, tức là các nhận thức về chân lý, và lẽ tự nhiên, phương pháp dạy học chủ yếu là do người thầy thuyết giảng và truyền thụ các niềm tin về chân lý đó cho người học với sự cảm hoá bằng các lập luận lôgích và các thực nghiệm. Và dĩ nhiên, nhiệm vụ của ngưòi học trò là tiếp thụ một cách đầy đủ, trung thành, nhưng là thụ động, các niềm tin chân lý trong các "tri thức khoa học" được truyền giảng đó.

Cho đến đầu thế kỷ 20, khi bắt đầu phát hiện ra có những sự thật trong tự nhiên không thể suy diễn ra từ các nguyên lý của khoa học cổ điển, thì người ta mới bắt đầu nghi ngờ cái sức mạnh "vạn năng" của khoa học cổ điển, và từ đó xem xét lại vị trí và vai trò của nghiên cứu khoa học, coi việc làm khoa học không đồng nhất với việc tìm kiếm chân lý. Từ những phê phán và đề xuất của các trường phái khác nhau như của K.Popper, T.Kuhn, L.Laudan... vào giữa thế kỷ 20, đến các thập niên cuối thế kỷ, chủ nghĩa hiện thực khoa học dung hoà các quan điểm phê phán đó và đề xuất quan điểm cho rằng có một thế giới tồn tại độc lập và có thể nhận thức được, đồng thời xem rằng mọi tri thức đều là không chắc chắn, có thể sai và đều cần được đánh giá một cách phê phán... Mục đích của khoa họckhông phải là đi tìm chân lý, mà là tìm cách giải quyết vấn đề, tìm những trả lời chấp nhận được cho những bài toán mà con người gặp phải trong cuộc sống. Quan điểm này phù hợp với quan điểm giáo dục mà nhà triết học và giáo dục lớn của Hoa Kỳ John Dewey đề ra từ buổi giao thời của hai thế kỷ 19 và 20, khi ông chủ trương "Học sinh đến trường không phải để tiếp thu những tri thức đã được ghi vào trong một chương trình mà rồi có lẽ sẽ không bao giờ dùng đến, nhưng chính là để giải quyết các vấn đề, giải quyết các "bài toán" của nó, những thực tế mà nó gặp hằng ngày. Về phía người thầy giáo, ông ta hành động như một người bạn có kinh nghiệm, khuyên nhủ, hướng dẫn và cho trẻ biết những gì mà thầy biết về vấn đề được đặt ra". Như vậy, trong nền giáo dục thế giới đã có cơ sở để hình thành một cách học mới, một phương pháp dạy và học mới, nay ta gọi là phương pháp giải quyết vấn đề (problem solving), thay cho phương pháp cũ là truyền đạt và tiếp thu thụ động các bài giảng có sẵn trong chương trình và sách giáo khoa. Tuy nhiên, phương pháp dạy học mới này đã không phải dễ dàng được chấp nhận và sử dụng trong thực tiễn dạy học ở các nhà trường, mà đã phải trải qua nhiều thử thách, thực nghiệm trong gần suốt một thế kỷ 20 để đến gần đây mới được sử dụng thực sự ở nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ và trở thành một yếu tố chủ đạo trong cải cách giáo dục ở một số nước khác.

II. Năng lực giải quyết vấn đề và cải cách giáo dục ở nước ta

Sở dĩ người ta có thể sớm đồng tình với nhau về ý tưởng sử dụng phương pháp "giải quyết vấn đề" trong việc dạy và học, nhưng trong thực tế việc thay đổi cả một hệ thống để thực hiện một phương pháp dạy học như vậy không hề đơn giản, đòi hỏi nhiều chuẩn bị công phu, cho nên ta không lấy làm lạ về việc phương pháp mới đó chậm được phổ cập trong thực tiễn giáo dục ở các nước. Ở nước ta, cũng đã có một vài nhóm nhà giáo thử đưa phương pháp giải quyết vấn đề (thường được gọi là giải quyết tình huống - situation solving) như của giáo sư Trần Văn Hà đưa vào trong giảng dạy nông nghiệp, nhưng rồi chưa được sự hỗ trợ cần thiết nên không phát triển được.

Hiện nay, sau nhiều thập niên phát triển, nội dung của phương pháp "giải quyết vấn đề" đã được bồi đắp rất phong phú, được kết hợp với các nội dung về rèn luyện các kỹ năng tư duy phê phán và tư duy sáng tạo, có thể hình thành nên một môn học mới, làm cơ sở lý luận cho việc rèn luyện và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của bất kỳ ai có nguyện vọng.

Ở Phần Lan là  một nước luôn tham gia chủ trì tổ chức các kỳ thi đánh giá trình độ học sinh quốc tế (PISA), từ vài thập niên gần đây, phương pháp "giải quyết vấn đề" đã được xem là một yếu tố quan trọng trong cải cách giáo dục, và là một nội dung trong đổi mới chương trình và sách giáo khoa của các cấp học từ phổ thông đến đại học. Ta biết trong hầu khắp các nước, rèn luyện năng lực sáng tạo cho người học là một điều quan tâm đặc biệt. Dạy học theo cách truyền thống thì chỉ lo chất đầy - càng đầy càng tốt - kho kiến thức cho người học, vì kiến thức được xem như là của báu đã được chuẩn bị sẵn, người học chỉ cần chiếm giữ được càng nhiều càng tốt. Còn dạy học theo cách "giải quyết vấn đề" hay "giải quyết bài toán" thì kiến thức mà người học cần có để giúp anh ta giải quyết được bài toán phải do chính anh ta tìm ra, sáng tạo ra qua một tiến trình tìm hiểu bài toán, đặt vấn đề, tưởng tượng các mối liên quan, đặt giả thuyết và so sánh, đánh giá các giả thuyết, lựa chọn giả thuyết thích hợp, rồi tiếp đó dùng các kiến thức đã có cùng với các giả thuyết mới để đề xuất các lời giải cho bài toán, đánh giá các lời giải cho đến khi tìm được lời giải thoả đáng, có thể chấp nhận được. Như vậy, "giải quyết vấn đề" thực tế là một quá trình sáng tạo của người học, người học phải tự mình vận dụng các năng lực trí tuệ của mình để liên tục tưởng tượng, tìm kiếm, sáng tạo..., để rồi có được cái cảm giác là tự mình sáng tạo ra cái kiến thức mà mình cần có, chứ kiến thức không phải là cái mà mình được hưởng sẵn từ đâu đó một cách thụ động. Vai trò của người thầy không phải vì thế mà bị coi nhẹ, mà như J.Dewey xác định, đó là vai trò của người đồng hành như một người bạn có kinh nghiệm, khuyên nhủ, hướng dẫn, và cho người học biết những gì mà thầy biết về vấn đề được đặt ra; có nghĩa là người thầy không đóng vai trò là người rao giảng và truyền thụ những "niềm tin chân lý" đã có sẵn, mà là người bạn cùng với học trò chia sẻ những vui buồn trên con đường cùng tìm kiếm những kiến thức trong một tiến trình sáng tạo. Học theo cách đó người học sẽ có được niềm vui của người biết tìm kiếm và sáng tạo, có khả năng chủ động tự tìm kiếm kiến thức và giải pháp cho những bài toán mà mình có thể gặp phải trong cuộc đời, người dậy có thêm nhiều khả năng truyền thụ cho người học nhiều loại hiểu biết, cả những hiểu biết đã chứng minh được một cách lôgích cũng như nhiều hiểu biết còn dưới dạng những dự đoán, giả định, giả thuyết, vv...

Trong nhiều thập niên gần đây, phương pháp "giải quyết vấn đề" đã được đưa vào như là một yếu tố quan trọng trong cải cách giáo dục ở nhiều nước, đặc biệt là ở các nước đã tham gia vào chương trình PISA, trong đó có Phần Lan là một trong số các nước chủ trì PISA, và cũng là nước đạt điểm cao nhất về năng lực "giải quyết vấn đề" trong các kỳ thi của PISA.

III. Một đề nghị

Tôi nghĩ rằng "giải quyết vấn đề" là một nội dung mới phù hợp với triết lý về khoa học và giáo dục hiện đại, có khả năng rèn luyện tư duy sáng tạo và năng lực tìm kiếm, đổi mới kiến thức của người học, đáp ứng tốt những yêu cầu về giáo dục trong thế kỷ 21, ta nên tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc để đưa dần yếu tố giải quyết vấn đề vào như là một yếu tố tích cực trong cuộc cải cách giáo dục hiện nay của chúng ta. Tất nhiên, để đưa được một nội dung và phương pháp mới như vậy vào một chương trình giáo dục cải cách, ta phải trù tính một lộ trình gồm một số bước chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bao gồm:

1. Tìm hiểu sâu sắc hơn nội dung của giải quyết vấn đề cùng với các phương pháp tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong triết học về khoa học và trong giáo dục, đồng thời tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước về vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giáo dục;

2. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về phương pháp giải quyết vấn đề, đồng thời với việc biên soạn lại sách giáo khoa một số môn khoa học theo hướng sử dụng các phương pháp giảng dạy giải quyết vấn đề;

3. Thực hiện thử nghiệm việc dạy và học theo phương pháp mới, đồng thời tiến hành phân tích, rút kinh nghiệm; sau đó tuỳ kết luận mà tiến hành ứng dụng một cách đại trà phương pháp giải quyết vấn đề trong cải cách giáo dục, chủ yếu là ở các khâu: bồi dưỡng giáo viên phổ thông; biên soạn lại sách giáo khoa trước hết của các môn toán học, khoa học tự nhiên như vật lý, hoá học, sinh học; phổ biến việc bồi dưỡng giáo viên và học viên các trường sư phạm các kiến thức về phương pháp giải quyết vấn đề để họ chủ động tiến hành việc ứng dụng ở bất kỳ đâu mà phương pháp đó có thể góp phần nâng cao được cho học sinh các khả năng tư duy độc lập và sáng tạo trong học tập.

          Phan Đình Diệu (Báo Tia sáng số 17 ngày 5/9/2008)

 
E-mail  Gửi email cho bạn bè
In trang này In trang này
  Lên đầu trang
Các bài khác...
 • Trẻ em trước những cạm bẫy lớn
 • Để một bộ phận lớp trẻ bớt "ngây ngô" về văn hóa
 • Phan Bội Châu, người đầu tiên treo ảnh Lê-nin ở Việt Nam
 • Vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy môn Văn
 • Từ đứa trẻ giang hồ trở thành nhà khoa học giải Nobel
 • Làng Nga ở Vũng Tàu
 • Anh hùng Phạm Tuân kể về chuyến bay lịch sử: Mang cờ Tổ quốc bay vào vũ trụ
 • Kỉ niệm 100 năm ngày sinh Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện (1907-2007)
 • Thân và Tâm: Sự màu nhiệm của hơi thở
 • Khi con vào tuổi yêu
 • Luyện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ
 • Những bậc cha mẹ hãy hiểu con!
 • Hiện tượng trẻ cô đơn và những bi kịch
 • Người mắc tâm bệnh: Làm sao trị, trị ở đâu?
 • Nhiều trẻ em bị tâm thần, do đâu?
 • Báo động bệnh tâm lý ở trẻ em
 • Đánh giá chỉ số thông minh trẻ 6 tháng tuổi
 • Tự thanh lý những ảo tưởng
 • Nhận diện lại tính cách người Việt
 • "Dụng nhân như dụng mộc"
 • "Ốc đảo" của các "kỹ sư tâm hồn"
 • Những "thần đồng" đất Hà Thành
 • Những "chiêu" dạy trẻ ngược đời
 • Báo động về rối nhiễu tâm lý trong học sinh
 • 36 học sinh đồng loạt ngất xỉu
 • Ba trẻ em tự tử do học hành căng thẳng
 • Tình yêu của người lính
 • Sức khỏe tinh thần trẻ em - Vấn đề của chất lượng dân số
 • Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học sinh từ 3-8 tuổi
 • Hơn 3 triệu trẻ em cần được trợ giúp!
 • Âm nhạc của tình yêu lớn
 • Mẹ hút thuốc khi mang thai, con có nguy cơ dị tật bẩm sinh
 • Hãy dạy trẻ có trái tim nhân ái
 • Tình yêu và bạn gái trong mắt người lính
 • "Hèn đại nhân"
 • Quyền lợi của con ngoài giá thú
 • Rối nhiễu tâm trí: Bệnh thời hiện đại
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Báo động bệnh tâm lý trẻ em
 • Bi hài kiến thức sinh viên
 • Nhà thơ Lê Đạt: Thơ đương đại đang bế tắc
 • Trả giá lớn cho "chuyện nhỏ"!
 • Nước Mỹ đánh giá cao chất lượng sinh viên Việt Nam
 • Bóc tờ lịch cuối năm
 • Hạnh phúc là gì ?
 • Khi sinh viên được quyền chất vấn
 • Nữ sinh lớp 11 kích động đua xe trái phép
 • Ăn gì để... cao lên?
 • "Gom chút nắng xuân" cho những mảnh đời bất hạnh
 • Ngày Valentine đẫm máu
 • Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời
 • Nghệ An: Một nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự vẫn
 • 15 tuổi trở thành nhạc trưởng
 • Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh
 • Lớn tuổi chưa hẳn đã già
 • Áo trắng "đại náo" Hà Thành
 • Mâu thuẫn vì chơi games, một sinh viên bị chém
 • Một học sinh hoảng loạn vì bị hỏi cung
 • Ngôi nhà của tình thương
 • Không có tuổi thơ
 • Những chuyện chưa kể về Nguyễn Khắc Viện
 • Gia Lai: Trường lớp khang trang, học sinh vẫn bỏ học
 • Hà Nội: Lần đầu tiên Hiệu trưởng được chủ động tuyển giáo viên
 • "Bảo tàng" vật dụng nhà quê giữa phố
 • "Chữa bệnh tâm lý không giống sửa xe máy"
 • Coi chừng trẻ chậm nói nổi cáu
 • "Nhút nhát có thể lại là thế mạnh!"
 • Người trẻ tổn thương phải "vá" tâm hồn
 • Giới thiệu sách mới: Tâm lý lâm sàng Trẻ em Việt Nam
 • Rối loạn lo âu
 • Một người bị nhốt giữa rừng
 • Nên có "quy trình" chọn trường, chọn ngành
 • Cảnh báo về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên
 • Những đứa trẻ ở đỉnh Mồ Côi
 • Trẻ phạm tội: Có bàn tay cha mẹ, gia đình
 • Những chuyện ghi ở bệnh viện tâm thần: KHI CÁC CÔ TÚ CẬU TÚ "ĐIÊN"
 • Con trẻ cần gì ở cha mẹ?
 • Hãy kết nối yêu thương cùng giúp đỡ những thiên thần tự kỷ
 • 3 tuổi làm được toán lớp 2
 • Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
 • Tìm thêm về cháu bé bị cắt đứt nhiều bộ phận cơ thể
 • Cuộc sống của cháu bé bị súc vật cắn một phần cơ thể
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • CHÁU BÉ 3 TUỔI ĐÃ BIẾT ĐỌC
 • TRẢ LẠI VỊ THẾ CHO MÔN LỊCH SỬ
 • TRẺ MIỀN QUÊ TRƯỚC NẠN “YÊU RÂU XANH”
 • HỘI CHỨNG NỮ SINH ĐÁNH NHAU
 • DÙNG BÌNH XỊT CAY CHỐNG ĐỐI CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
 • GIA TĂNG NHIỀU TAI NẠN Ở TRẺ TRONG MÙA HÈ
 • NỮ SINH “HỖN CHIẾN” GIA TĂNG
 • CÓ MỘT CÂU LẠC BỘ ĐI TÌM KIẾM NỤ CƯỜI
 • NGHỈ HÈ TRANH THỦ TRỘM CƯỚP, LẤY TIỀN CHƠI GAMES
 • DẬY CÁC EM CÁCH “SỐNG ĐẸP
 • KẾT NỐI TẾ BÀO NÃO TĂNG KHẢ NĂNG HỌC HỎI CỦA TRẺ
 • CÂU HỎI XUNG QUANH VIỆC MỘT HỌC SINH TỰ TỬ
 • MỘT ĐÁM CƯỚI CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
 • CHA MẸ VÀ CON VÀ...
 • KHOẢNG CÁCH 8 CM
 • TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG BỆNH ĐAO
 • ĐI THI KIỂU “CON NHÀ NGHÈO”
 • GIÓ LẠNH LÙA QUANH MÁI ẤM GIA ĐÌNH
 • TỰ TỬ VÌ “CHÁN SỐNG”
 • BÉ CỦA BẠN CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC TỪ LÚC 9 THÁNG TUỔI!
 • CHÁU BÉ BIẾT ĐỌC TỪ LÚC HƠN 2 TUỔI
 • CHO BÉ YÊU NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN TỐT NHẤT
 • MẸ VÀ BÉ HỌC ĐỌC BẰNG ĐA GIÁC QUAN
 • BÁC HỒ VÀ TRÍ THỨC
 • NGƯỜI THẦY TRƯỚC HẾT DẠY ĐẠO HIẾU TRUNG
 • “MÉO MẶT VỚI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC
 • TUYỂN CHỌN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC Ở PHÁP
 • LƯỢNG BÉ TRAI MỚI SINH VƯỢT XA BÉ GÁI
 • TRỞ THÀNH ÁC THÚ VÌ GAME ONLINE
 • ROI VỌT KHÔNG LÀM TRẺ NÊN NGƯỜI
 • GIÁO DỤC TRẺ “HỌC NHÂN ÁI, BIẾT SẺ CHIA”
 • THÀNH CÔNG LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH
 • KIM CƯƠNG TRONG MỎ VÀNG
 • OPENED LETTER
 • 6 kỹ năng học tốt bậc đại học
 • TƯ DUY TÍCH CỰC
 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tin ở tuổi trẻ
 • Thư tuyệt mệnh của một thiếu nữ
 • Nổi tiếng từ... trong bụng mẹ
 • Mỗi đồng xu, một viên gạch
 • TUỔI TRẺ VÀ GAMES
 • Dạy con làm 'đại ca' từ lớp 1!
 • Thăm lại "Kỳ nhân" đất Hương Khê
 • TƯNG BỪNG LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM N-T
 • Bài phát biểu của GS-TS Vũ Hy Chương
 • Bài phát biểu của Phụ huynh các cháu
 • BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM N-T
 • SAO TRỜI LUNG LINH
 • 2 tuổi nhập hội “người thông minh”
 • Cháu bé 30 tháng tuổi biết đọc
 • Thành tích cực “oách” của cậu bé 11 tuổi
 • Giới thiệu sách
 • TIN MỚI
 • Xin ý kiến đóng góp cho hội thảo QG về hoạt dộng Chăm sóc, bảo vệ trẻ em
 • Thông báo
 • Cho con đôi mắt khỏe
 • KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG SỐNG CHO CÁC EM HỌC SINH KHOÁ III
 • Còn mẹ là còn tất cả
 • Phản đối Trung Quốc mở rộng đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa
 • Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn Xây Văn Miếu, lập Quốc Tử Giám...
 • Cha mẹ giúp con phát triển kỹ năng sống như thế nào?
 • Bột ngọt không rõ xuất xứ đe dọa sức khỏe
 • 10 điều nên nói với con
 • Để trẻ vui vẻ đi mẫu giáo
 • Phát hiện sớm kỹ năng giải quyết vấn đề ở trẻ
 • Thoái hóa khớp gối
 • Hội chợ sách Việt Nam lần thứ III/2010
 • Phát hiện thủ phạm phá sóng 3G
 • Cần đa dạng hóa thành phần sở hữu tập đoàn
 • Bất dung nạp sữa: Những sai lầm thường gặp!
 • Mưa, vẫn thiếu điện!
 • Bộ GD-ĐT đề nghị chấn chỉnh việc lạm thu
 • VN và Mỹ sẽ giải quyết những hạn chế trong quan hệ hợp tác kinh tế
 • Văn hóa đọc
 • Hãy cùng nhau chống lại bạo lực học đường
 • Đậu phụ nấu mọc nhĩ chữa cao huyết áp
 • Giải pháp hữu hiệu cho bệnh nhân gout
 • Bạo lực trong giới trẻ, do đâu?
 • Gia đình và sự phát triển của trẻ
 • Tin tặc và chiến tranh mạng - Bài 5: Hacker tham chiến
 • "Dị nhân" khoe tài ngăn mưa đuổi bão
 • Mạnh tay trấn áp đua xe
 • Hàng loạt sai phạm tại các dự án xử lý chất thải
 • Thực phẩm cải thiện tâm trạng
 • “Dâu Tây” sáng tác bài hát về Hà Nội
 • Vì sao Hoàng thành bị chôn vùi?
 • Bạo lực trong giới trẻ, do đâu? - Bài 5: Gia đình đang buông lỏng con cái
 • Lễ giỗ đức Trần Hưng Đạo lần thứ 710
 • Tìm thấy đồng tiền Minh Mạng thông bảo
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời:Bài 1: Hàng ngàn sinh viên bị thôi học
 • Đại lễ mang tầm vóc quốc tế
 • Ép duyên bằng bạo lực
 • Cứu đói cho dân vùng lũ
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 2: Cái gì cũng thiếu
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 3: Cách vượt qua trở ngại
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 4: Cần linh hoạt điều chỉnh
 • Sự thật đằng sau những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Bài 2: Đường dây “cho” con
 • Hát mộc
 • Hack tin nhắn lừa đảo?
 • Lời cảnh báo cho dự án bauxite của Việt Nam
 • Giải Nobel trở lại với nền văn chương Mỹ La-tinh
 • Bà Obama là người phụ nữ quyền lực nhất
 • Vua Gia Long ở Thăng Long
 • Hàng ngàn người sống lắt lay trên biển nước!
 • Ngôi làng bị lũ xóa tên
 • Cả phương tiện hiện đại lẫn các nhà ngoại cảm vẫn chưa tìm thấy
 • Triết học không thể tách rời khỏi nhân cách và tâm hồn
 • Tang thương khúc ruột miền Trung
 • Đột phá để đổi mới giáo dục đại học
 • Xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế: Chín sai lầm phổ biến
 • Góc khuất nghề tiếp viên nữ ở Nhật Bản
 • Giáo dục giới tính ở Mỹ
 • Cái đẹp do sinh học quyết định
 • Nhà văn mang lại cuộc sống thứ hai
 • Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt lũ mới ở miền Trung
 • Vượt hiểm nguy đến với bà con vùng lũ
 • Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ
 • Vì mục tiêu phát triển con người
 • Kỹ năng tự tìm kiến thức
 • Bất hợp lý trong “chương trình tiên tiến”
 • Bài kiểm tra sự tự tin
 • Học sinh sai chính tả tràn lan
 • Đừng để mai một phố nghề, làng nghề
 • Đau thương qua đi, tình người còn mãi
 • Nguy cơ thiếu đói vì lũ
 • 10 giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
 • Nguy hiểm rình rập trên đại lộ Thăng Long
 • Ngày đoàn tụ của 9 ngư dân
 • Cứu hộ phải thực sự chuyên nghiệp
 • 138 người chết vì sóng thần, núi lửa ở Indonesia
 • Những điều học sinh trung học cơ sở cần được học
 • Chuẩn bị cho con ngày đầu đến trường
 • Nhận biết những triệu chứng của trầm cảm
 • Phân biệt trẻ hiếu động và trẻ bị tăng động giảm chú ý
 • 7 lời khuyên cho những chuyến đi với trẻ ADHD
 • Giải đáp khéo thắc mắc của bé
 • Đừng hỏi vì sao lưng em còng
 • Đặc điểm phát triển chung của lứa tuổi 3, 4, 5
 • Nỗi niềm cô giáo dạy trẻ tự kỷ
 • Bỗng dưng con bướng!
 • Làm gì khi bé sợ bóng tối?
 • Gửi con đi trẻ quá sớm hay muộn đều không tốt
 • Trò chơi giúp phát triển khả năng giao tiếp
 • Những điều trẻ lớp 1-2 cần được học
 • Điều gì làm hạn chế kết quả học tập của học sinh?
 • Rèn cho trẻ thói quen đi học đúng giờ
 • 10 lời khuyên giúp phát triển kỹ năng chế ngự cơn nóng giận
 • Mỗi tuổi mỗi cách dạy con trẻ giá trị tiền bạc
 • Vô tình dạy con thói tham lam
 • Đưa ra nguyên tắc dạy con rõ ràng
 • Vượt qua sự sợ hãi của bản thân
 • Những việc cha mẹ nên làm và không nên làm với con ở tuổi vị thành niên
 • Vì sao trẻ nghiện chơi game?
 • Trẻ bị rối loạn tâm lý khi ngồi trước màn hình
 • Nhìn nhận từ góc độ tâm lý học về trường hợp các nữ học sinh đánh “hội đồng” một nữ sinh trung học p
 • Tìm các thời điểm tốt để giáo dục giới tính
 • Giúp con từ bỏ tính kiêu ngạo
 • Bé trai cũng dậy thì sớm
 • Cảnh báo sự nhầm lẫn giữa thần đồng và tự kỷ
 • Xây dựng mối quan hệ với giáo viên
 • 10 cách giúp trẻ tự tin trước những con số
 • 'Chết chìm' trong vòng tay âu yếm của bố mẹ
 • Thương con quá, hóa... hại con
 • 10 lời khuyên chăm sóc trẻ biếng ăn
 • Những điều học sinh trung học phổ thông cần được học
 • Những yếu tố cấu thành môi trường học đường lành mạnh, có tính hỗ trợ
 • 'Gián điệp' giúp bố mẹ giám sát con
 • Khuyến khích và trừng phạt trẻ em hư, phạm pháp nhìn từ góc độ tâm lý
 • Dạy con theo trình tự mới
 • Môn kĩ năng sống ở Việt Nam – sơ lược quá trình hình thành
 • "Mẹo vặt" khi nuôi con
 • Ứng phó với bé không chịu ngủ trưa
 • Giảm lo lắng về giấc ngủ của bé
 • Phát triển kỹ năng cầm nắm cho bé
 • Trẻ không biết thích ứng với những hoàn cảnh mới
 • Những đứa trẻ hay phá hoại
 • Ba lí do không nên đánh đập con cái
 • Làm gì để trẻ bớt nhút nhát
 • 10 lời khuyên giúp chữa trị tình trạng buồn bã và chứng trầm cảm
 • Những điều tốt nhất để nói với người trầm cảm
 • Những điều không nên nói với người trầm cảm
 • Nhận biết những triệu chứng của trầm cảm
 • Các dấu hiệu nhận biết trẻ bị trầm cảm
 • Khi con bạn quá hiếu động
 • 10 lời khuyên giúp phát triển kỹ năng chế ngự cơn nóng giận
 • Một số dạng nhân cách lệch lạc
 • Hội chứng Tourette: khi trẻ có tật máy giật hoặc buột miệng nói ra
 • Rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên
 • Mít-tinh và Đi bộ vì Trẻ Tự kỷ lần 2
 • Cứ 100 trẻ thì có 10 - 30 bé tăng động
 • Một số biện pháp để giáo viên có thể ngăn chặn bạo lực trong trường học
 • Đừng để áp lực và sự cô đơn đe doạ cuộc sống của vị thành niên
 • Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử
 • Hình ảnh các bạn CLB FP và Trung tâm N-T hướng ứng đi bộ vì trẻ tự kỷ
 • CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO TRẺ ĐẾN TRƯỜNG LẦN ĐẦU
 • Chuẩn bị tâm lý cho trẻ lần đầu đến trường
 • Trị liệu tâm lý thông qua trò chơi của trẻ
 • 5 cách để nâng cao các kỹ năng xã hội cho trẻ tăng động giảm chú ý
 • ´Chế ngự´ tính bốc đồng của trẻ nhỏ
 • Giúp bạn cư xử với con tích cực hơn
 • Vai trò của cha mẹ trong tham vấn ở cấp tiểu học
 • Chuẩn bị cho trẻ đến trường – Nói chuyện với giáo viên mầm non của trẻ
 • Bệnh tăng động ở trẻ
 • Những đặc điểm tâm lý của trẻ vào lớp 1 bố mẹ cần biết
 • Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện
 •  
  Giới thiệu về trung tâm
  B/S Nguyễn Khắc Viện, Nhà sáng lập Trung tâm N-T
  Bà Nguyễn Thị Nhất, Nhà đồng sáng lập Trung tâm NT
   
  Bạn đọc viết
  Trò chuyện không định h...
  em muon hoi chi tiet hon ve cach the hien cac loai cau hoi t...
  29/11/08 10:24 More...
  By duong hanh

  Tự tin khẳng định trong...
  Một bài viết rất sâu sắc về hành vi thiếu t...
  22/11/08 15:38 More...
  By AAAA

  Des troubles psychologiques, des méthodes de consultation et de traitement ...